L’AUGMENT

Todos los públicos

AUTOR:

George Perec

o Com, siguin les que siguin les condicions sanitàries, psicològiques, climàtiques, econòmiques o d’una altra índole, posar de part vostra el màxim d’oportunitats quan demanau al vostre Cap de Servei un reajustament del vostre salari.

L’Augment descriu les diferents etapes  que un empleat subaltern ha de recórrer per aconseguir demanar al seu cap de servei, un augment de sou. El text és un joc de repetició de totes les hipòtesis possibles. S’utilitzen de forma laberíntica i seguint fórmules matemàtiques un joc d’alternatives exhaustiu que recorda als mots encreuats. És una peça que en origen era un organigrama o full de ruta, que es va anar transformant primer en una peça radiofònica i després mitjançant insòlites connexions en un espectacle teatral on l’espectador és el mateix demandant de l’augment de salari.

 

FOTOGRAFIES:

 

DOSSIER DE L’ESPECTACLE:

CAT:  Dossier L’Augment

CAST: Dossier El Aumento

 

CARTELL:

LAUGMENT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAILER:

Ficha artística


  1. LA PROPOSICIÓ                Pere Mestre

  2. L’ALTERNATIVA                 Dominic Hull

  3. LA HIPÒTESI POSITIVA    Lourdes Erroz

  4. LA HIPÒTESI NEGATIVA  Laura Dalmau

  5. L'ELECCIÓ                         Joan Pere Zuazaga

  6. LA CONCLUSIÓ                Pepa Ramon


LA RUBÈOLA                    Laura Dalmau

Ficha técnica

Espai escènic: Pepa Ramon
Laura Dalmau
Vestuari i utillatge: Lourdes Erroz
Música Original: Oleg Zahiney
Il·luminació: Dominic Hull
Tècnic de llum i so: Oleg Zahiney
Cap tècnic: Dominic Hull
Fotografia: Ruben Ballester
Producció: Antònia Beltran
Traducció i Direcció: Pere M. Mestre