RESIDÈNCIES 2023

EL TEATRE SANS CENTRE DE CREACIÓ

Es convoquen residències artístiques per a creadors amb la finalitat de donar suport i contribuir en la millora dels processos d’investigació, creació, producció i distribució de projectes d’arts escèniques.  El Teatre Sans ofereix que es pugui desenvolupar un procés en un espai i un temps oferint les condicions adequades i adaptades a les necessitats específiques de cada projecte acollit.

Les residències podran utilitzar, depenent de les seves necessitats, les distintes instal·lacions i recursos del Teatre Sans prèvia planificació.

El Teatre Sans posa a disposició del creador tot un seguit de recursos i serveis de suport, espais adients per el treball en les diferents fases i recursos materials que el teatre tengui al seu abast amb l’oportunitat de presentar l’obra dins la programació pròpia durant tres dies (un cap de setmana).

Les residències es duran a terme durant l’any 2023.

Les residències tendran una durada entre 2 i 6 setmanes que es podran modificar segons les necessitats. Els horaris seran pactats prèviament i podran fer servir la sala petita, sales d’assaig i les instal·lacions de tallers, aules i oficina prèvia planificació i una setmana la sala gran del Teatre Sans amb la seva dotació tècnica.

EL PROGRAMA

Aquest projecte té com a finalitat donar suport a artistes o col·lectius artístics que vulguin desenvolupar un projecte d’investigació o de creació dins l’àmbit de les arts escèniques.

El programa pretén oferir als artistes espai, temps i recursos tècnics i humans per desenvolupar una activitat de creació provocant un intercanvi entre els creadors, el centre i l’entorn.

QUI ES POT PRESENTAR?

Es podran presentar persones físiques o jurídiques (individuals o col·lectives), majors de 18 anys amb propostes d’investigació i recerca dins les arts escèniques en qualsevol llenguatge

QUE S’OFEREIX

 • ESPAI DE TREBALL: Tots tenen Wifi
  • Sala Teatre Sans amb equipament tècnic
  • Sala Petita
  • Porxos
  • Segons demanda espai de feina d’oficina i taller.
 • TEMPS: De dues a sis setmanes entre les 9h i les 20:30h. Dates i horaris a demanda de les residències.
 • ACOMPANYAMENT I ASSESSORAMENT: Es posa a la disposició dels residents assessorament tècnic i acompanyament en la construcció d’escenografia, utillatge, vestuari i material de difusió.
 • DIFUSIÓ DEL PROJECTE. Pels canals de comunicació del Teatre Sans.
 • POSSIBILITAT DE PRESENTAR L’ OBRA DINS LA PROGRAMACIÓ DEL TEATRE SANS.
 • ACCÉS PRIORITARI A LES ACTIVITATS DEL TEATRE SANS

OBLIGACIONS DELS RESIDENTS

 • Per tal d’apropar els processos creatius a l’entorn, al públic als altres creadors i a l’escola demanam als creadors una sessió oberta en el format que pensin que és més adient (preestrena amb col·loqui, taller, sessió oberta de treball etc.) que serà pactat entre el Teatre i el creador/s.
 • Un ús responsable de les instal·lacions, del material i dels recursos en general.
 • Afegir el logotip del Teatre Sans en el material de difusió.
 • La firma d’un conveni que regularà els termes de la cessió de l’espai i els compromisos de la residència.
 • Autoritzar la documentació i gravació del procés amb el compromís de no fer servir el material comercialment.
 • Presentar una memòria de la residència duita a terme.

PRESENTACIÓ DE LES PROPOSTES

Serà necessari emplenar el formulari que figura a la part final i enviar la següent documentació per correu electrònic a teatresans@estudizeroteatre.com (a l’assumpte s’indicarà “Sol·licitud de Residència 2023 i el nom del sol·licitant”) Característiques del projecte: (Ha d’incloure la següent informació)

 • Dossier amb la descripció de la proposta.
 • Treballs anteriors
 • Breu resum del projecte artístic i del punt del procés en què es troba.
 • Breu currículum dels integrants.
 • Descripció de les necessitats tècniques i altres necessitats
 • Temporalització i aproximació del calendari (proposta de dates i horaris, i durada prevista)
 • Participants de la companyia durant la residència.
 • Proposta de presentació pública del procés creatiu (preestrena amb col·loqui, taller, sessió oberta de treball, assaig obert, etc).
 • Document que certifiqui l’autorització de l’autor si escau.

Qualsevol dubte es pot consultar telefònicament al 971 72 71 66  o bé al mateix correu electrònic.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PROPOSTES

Primera Convocatòria: Fins al dia 20 de gener de 2023 a les 24h.

RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA

Els projectes seleccionats en la primera convocatòria es donaran a conèixer el 10 de febrer de 2023. La decisió es comunicarà a tots els participants i es publicarà a la pàgina web i a les xarxes socials del Teatre Sans.

RESIDENCIES VINCULADES AL TEATRE PRINCIPAL (pendent de resolució convocatòria TP):

 • Aquestes residències tendran una aportació econòmica de 1500 € (imposts inclosos).
 • Un accés prioritari a espectacles, Workshops, activitats i jornades professionals programades pel Teatre Principal.
 • Suport a través de sessions d’acompanyament del Teatre Principal segons necessitats de la companyia.
 • Els residents participaran en les activitats organitzades pel Teatre Principal destinades a ells.
 • Els residents signaran una carta de compromís en acceptar la residència. Esmentaran en el seu material de difusió el logotip del Teatre Sans i del Teatre Principal. Després de la residència presentaran una memòria.

Formulari d’inscripció 2023

RESOLUCIÓ DE LA PRIMERA CONVOCATÒRIA DE RESIDÈNCIES DE 2023

Reunits el Teatre Principal i el  Teatre Sans han decidit seleccionar les següents propostes per al programa en conveni del TP i TS de Centre de residències del 2023 per ordre d’acollida:

 • Cia Fiblada amb LES FALDES DE LA MEVA VERGONYA
 • Concha Vidal amb Y ESTE ES MI CUERPO
 • Companyia Clandestines amb CUL DE SAC

El Teatre Sans acollirà també dins el seu propi programa de residències les següents companyies i projectes:

 • Coloradas amb KYKLO NATURA
 • Marina Vaquer amb EL MÓN FORA DEL SEU EIX
 • Col·lectiu Güilis amb GÜELCOME

Així mateix acollirà també dins el seu propi programa de residències especials residències que suposen un espai de continuïtat a processos i dinàmiques acollides anteriorment:

 • Uro! Teatre amb CICATRIUS
 • Mònica Fiol i Maria Rosselló amb CONY 
 • Manuel Palacios amb LA RECERCA DEL POLLASTRE AGREDOLÇ

El Teatre Sans vol felicitar a tots els creadors i companyies que han presentat sol·licitud de residència i valorar positivament la qualitat i l’originalitat de les propostes presentades. S’han presentat molts de projectes de gran interès i finalment en aquesta primera fase s’acolliran sis projectes.

Seguirem fent esforços per tal de poder acollir més companyies i creadors mantenint el contacte amb els projectes presentats.

Volem agrair a tots/es la vostra participació en la convocatòria i donar l’enhorabona a tots els seleccionats.