RESIDÈNCIES 2020

EL PROGRAMA

Aquest projecte té com a finalitat recolzar artistes o col·lectius artístics que vulguin desenvolupar un projecte d’investigació o de creació dins l’àmbit de les arts escèniques.

El programa pretén oferir als artistes espai, temps i recursos tècnics i humans per desenvolupar una activitat de creació provocant un intercanvi entre els creadors, el teatre i el públic, facilitant la reflexió i la comunicació amb l’entorn.

QUI ES POT PRESENTAR?

Es podran presentar persones físiques o jurídiques (individuals o col·lectives), majors de 18 anys i residents a Mallorca amb propostes d’investigació i recerca dins les arts escèniques en qualsevol llenguatge. Els projectes que es presenten es poden trobar en diferents fases. No s’acolliran espectacles ja estrenats.

LES RESIDÈNCIES

Es convoquen 6 residències artístiques per a creadors de l’ illa de Mallorca amb la finalitat de donar suport i contribuir en la millora dels processos d’investigació, creació, producció i distribució de projectes d’arts escèniques.  El Teatre Sans ofereix que es pugui desenvolupar un procés en un espai i un temps oferint les condicions adequades i adaptades a les necessitats específiques de cada projecte acollit.

Les residencies podran utilitzar, depenent de les seves necessitats, les distintes instal·lacions i recursos del Teatre Sans prèvia planificació.

El Teatre Sans posa a disposició del creador tot un seguit de recursos i serveis de suport, espais adients per el treball en les diferents fases i recursos materials que el teatre tengui al seu abast amb l’ oportunitat de presentar l’obra dins la programació pròpia durant tres dies, un cap de setmana.

Les residències es duran a terme  de març a desembre de 2020.

Les residències tendran una durada de dues setmanes que es podran modificar segons les necessitats. El horaris seran pactats prèviament. Les residencies podran utilitzar una setmana la sala petita, sales d’assaig i les instal·lacions de tallers,  aules i oficina  prèvia planificació i una setmana la sala gran del Teatre Sans amb la seva dotació tècnica.

El divendres, dissabte  i el diumenge de la segona setmana es podran fer també funcions dins la programació del Teatre Sans. En aquest cas la companyia aportarà el tècnic de l’ espectacle.

La companyia resident rebrà el 60% de la taquilla.

 

PRESENTACIÓ DE LES PROPOSTES

Serà necessari emplenar el següent formulari i enviar la següent documentació per correu electrònic a teatresans@estudizeroteatre.com  (a l’assumpte s’indicarà “Sol·licitud de Residència i el nom del sol·licitant”)

 • Dossier amb la descripció de la proposta.
 • Breu currículum dels integrants.
 • Previsió de necessitats tècniques i altres necessitats
 • Temporalització i aproximació de les necessitats (temps i horaris)
 • Document que certifiqui l’autorització de l’autor si escau.

Qualsevol dubte es pot consultar telefònicament al 971 72 71 66  o bé al mateix correu electrònic.

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ

Primera Convocatòria: Fins el dia 29 de febrer de 2020 a les 24h.

Segona Convocatòria: Fins el dia 15 d’agost de 2020 a les 24h.

 

RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA

El Teatre Sans es reserva el dret de fer servir els criteris artístics que consideri adients i de convocar un comitè artístic per a la selecció dels projectes .

Els projectes seleccionats en la primera convocatòria es donaran a conèixer el 10 de març de 2020 i els seleccionats en la Segona convocatòria el 31 d’agost de 2020.

La decisió  es comunicarà  a tots els participants i es publicarà a la pàgina web i a les xarxes socials del Teatre Sans.

Un cop seleccionats els projectes, els artistes signaran un conveni amb el Teatre acceptant les condicions del programa.

Els projectes seleccionats es comprometran a mencionar el programa de Residències al Teatre Sans a les comunicacions del projecte desenvolupat i a incloure com a col·laborador del projecte el logotip del Teatre Sans.

Les imatges o vídeo que es facin durant el procés i la presentació del resultat del treball de la residència artística, seran a tots els efectes propietat del Teatre Sans que podrà utilitzar-les per qualsevol mitjà i comunicació pública.

 

OBLIGACIONS DEL RESIDENTS

Signar una carta de compromís amb els termes de la residencia i de cessió de l’espai.

Fer una presentació del treball.

Fer visible els logotips de les entitats col·laboradores.

Autoritzar la documentació i gravació del procés amb el compromís de no fer servir el material comercialment.

 

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

RESOLUCIÓ DE LA PRIMERA CONVOCATÒRIA DE RESIDÈNCIES DE 2020

A 10 de març de 2020, reunits al Teatre Sans, la comissió avaluadora ha decidit seleccionar les següents propostes per al programa de residències del 2020 per ordre d’acollida:

 • Laura Dalmau amb M.A.E. 
 • Lina Mira i Anna Berenguer amb Ubuntu 
 • Clara Ingold amb El Show 
 • Companyia Migrants amb VPO

El Teatre Sans vol felicitar a tots els creadors i companyies que han presentat sol·licitud de residència i valorar positivament la qualitat i l’originalitat de les propostes presentades. S’han presentat molts de projectes de gran interès  i finalment en aquesta primera fase s’acolliran quatre projectes.

Seguirem fent esforços per tal de poder acollir més companyies i creadors mantenint el contacte amb els projectes presentats.

Queda obert el termini de la segona convocatòria de residències Fins el dia 15 d’agost de 2020 a les 24h. Aquestes residències es duran a terme entre setembre i desembre.

Volem agrair a tots/es la vostra participació a la convocatòria i donar l’enhorabona a tots els seleccionats.

RESOLUCIÓ DE LA SEGONA CONVOCATÒRIA DE RESIDÈNCIES DE 2020

A 31 d’agost de 2020, reunits al Teatre Sans, la comissió avaluadora ha decidit seleccionar les següents propostes per al programa de residències del 2020 per ordre d’acollida:

 • Coloradas (Elisenda Ibars) amb Mulla la llum.
 • Cuerpos Korper (Moritz Bonin) amb Crisis.
 • Appa (Marina Font) amb Tot és res/La dona daurada
 • Victòria Verger amb Slash.
 • Pollastre agredolç (Manuel Palacios) amb A la recerca del pollastre agredolç.
 • Clara Ingold amb la segona fase de El show.

El Teatre Sans vol felicitar a tots els creadors i companyies que han presentat sol·licitud de residència i valorar positivament la qualitat i l’originalitat de les propostes presentades. S’han presentat molts de projectes de gran interès.

Seguirem fent esforços per tal de poder acollir més companyies i creadors mantenint el contacte amb els projectes presentats.

Volem agrair a tots/es la vostra participació a la convocatòria i donar l’enhorabona a tots els seleccionats.