RESIDÈNCIES ’23 – URO! TEATRE

Cicatrius

El projecte:

CICATRIUS és un treball d’investigació per aprofundir en les conseqüències que provoca l’assetjament escolar en la vida adulta de la víctima. Partint de documentació, estadístiques, entrevistes amb organismes i persones implicades en el suport a les víctimes, es va executar una obra teatral amb un objectiu molt clar: relacionar l’assetjament escolar amb les seqüeles a llarg termini. El projecte va arribar al centre de creació del Teatre Sans en una etapa d’investigació final per treballar el desenvolupament de l’obra. L’argument és el següent: Júlia ha aconseguit portar una bona vida. Casada des de fa anys comparteix el seu temps entre el seu marit, el treball i els amics. Tot marxa bé fins que rep un missatge telefònic que posarà en perill la seva estabilitat emocional. La seva ment reviurà moments que creia superats sumint-la en una gran desesperació. Les ferides que el temps va cicatritzar ara faran mal amb més força. El temps no ho esborra tot. A partir d’aquí les tres setmanes que ha pogut estar en el teatre Sans en residència han suposat articular la dramatúrgia amb els aspectes més tècnics de so i llum i els escenogràfics. L’obra ha pogut avançar per fer una primera trobada pública i un col·loqui posterior que ha servit per valorar la comunicació de les idees bàsiques del projecte.


INTEGRANTS DE LA RESIDÈNCIA

CREADORA: Carme Maimó


TEMPORALITZACIÓ

Del 2 al 20 d’octubre. Amb presentació pública dia 20 d’octubre de 2023

RESIDÈNCIES ’23 – COL·LECTIU GÜILIS

El projecte:

En aquest procés de feina, s’ha pogut realitzar un treball intern en relació a les tasques col·lectives de producció, així com la mateixa revisió i reestructuració d’aquestes, una anàlisi dels projectes realitzats i que es troben en procés de creació, com és el cas de ‘Güelcome’, i un replantejament de la metodologia de treball i el funcionament del grup, generant també noves metes pel futur. 

A l’inici de cada sessió, s’ha anat practicant, aprenent i sistematitzant una nova fórmula d’entrenament col·lectiu basat en un treball de preparació de Romeo Castellucci. Aquest entrenament ha estat acumulatiu, de manera que cada dia s’anaven sumant noves postures i moviments a aquesta extensa partitura d’escalfament i de treball preexpressiu. A partir d’aquí, s’han dut a terme distintes dinàmiques de mediació i facilitació de grups per poder analitzar i debatre el funcionament intern i els treballs realitzats, i crear també nous recursos i codis per millorar la comunicació del grup i optimitzar, facilitar i potenciar tota la part creativa i d’execució de projectes. Paral·lelament, també s’han enllestit altres tasques pendents que estaven en marxa pel que fa a creació i producció.


INTEGRANTS DE LA RESIDÈNCIA

CREADORES: Gianni Penna, LLuki Portas, Joan Servera, Nuria Sbert, Leo Alburquerque, Aina Aulí, Cintia de Luis, Catalina Lans, Gypsy Nel.lo i Joan M. Pascual.


TEMPORALITZACIÓ

Dies 6, 7, 8, 9,13, 14, 15, 16, 20, 21, 22 i 23 de novembre de 2023

RESIDÈNCIES ’23 – MARINA VAQUER

El projecte:

El món fora del seu eix és un projecte de residència i creació basat en el text teatral de Neil LaButte “Medea Redux”. Es tracta d’un treball d’investigació sobre el tema de la intimitat. L’argument tracta d’una dona que a tretze anys es queda embarassada del seu professor i es veu obligada a créixer i fer-se gran de cop, contant la seva història quinze anys més tard en suspensió entre el passat i el present. El projecte va començar com una proposta de treball de fi de grau de l’ESADIB Es tracta d’una companyia jove emergent que ha finalitzat els estudis a l’escola superior d’art dramàtic, inserint-se al món laboral professional del sector. Va estar una setmana en residència a la Sala d’entrada i una tècnica al Teatre Sans on es posaren al servei de les creadores els recursos tècnics de llum i so, així com escenogràfics necessaris perquè poguessin investigar aquests aspectes per a la futura producció de l’espectacle. Posteriorment, ha estat programada pel Teatre Sans dins una programació dedicada a companyies emergents.


INTEGRANTS DE LA RESIDÈNCIA

CREADORES: Marina Vaquer, Glòria Sánchez


TEMPORALITZACIÓ

Del 2 al 20 d’octubre de 2023. Amb presentació pública dia 20 d’octubre 20:30h.

RESIDÈNCIES ’23 – CONCHA VIDAL

El projecte:

Durant la Residència artística al Teatre Sans (estiu del 2023), el que en un principi hauria d’haver estat una continuació de la peça «Y este es mi cuerpo», creada en una altra residència artística del Teatre del Mar i la llavor del qual va néixer al Festival de performance del Solleric, es va convertir en Bodyland, una peça pràcticament nova convertida en un musical en el qual van confluir l’òpera i el hard rock, entre altres disciplines. 

L’objectiu principal de Bodyland és donar visibilitat a tots aquests cossos que han patit la colonització d’altres veus. Bodyland és un homenatge a la mare, a la dona i a Mallorca. Tres cossos que van agonitzant, renaixent i rebel·lant-se en contra d’allò que no els pertany. Es podria dir que Bodyland forma part del corrent ecofeminista, però va fins i tot més enllà. Bodyland, mitjançant el seu llenguatge oníric i poètic, expandeix els marges del que és classificable, posant el dit a la llaga i revelant els nusos d’aquells mecanismes implicats en els tabús. Bodyland, amb la seva estructura rizomàtica i allunyada de tota linealitat narrativa, convida l’espectador a connectar amb el seu subconscient. Un viatge a les entranyes de l’essencial. No hi ha cap separació entre les parts. Cada suport es retroalimenta de l’altre. Com si el cos que està capturat en la pintura prengués embranzida a través del vídeo per submergir-se en el ritual escènic. En el dionisíac, a la follia, a l’embriaguesa. I retornar al pictòric des de la saturació de la carn i l’alliberament dels òrgans. Per descolonitzar el cos cal esquerdar-lo, buidar-lo d’excedent. Per a qüestionar la visió que se n’ha tingut, és essencial el trànsit del cos pel performàtic. Com si es tractés d’un baptisme. Ritual de la carn. El cos és subjecte i també objecte en la mesura que el percebem, i no solament com a imatge. El cos és ser al món a través del cos propi o viscut. I l’espai és la conseqüència de la intervenció activa d’aquesta “carn”. L’espai considerat com un mitjà perquè el cos el transformi a través de la seva intervenció. L’espai com a extensió activa de la carn. L’acció com a carn en moviment. 


INTEGRANTS DE LA RESIDÈNCIA

Creació i direcció: Concha Vidal.

Cantant soprano i performer: Lorena Bonnín.

Coreografia: Raquel Klein.

Espai sonor: Kiko Barrenengoa.

Cámara: Adela Vidal Llop.

Edició: Alberto de la Calzada.

Animació: Adri Bonsai.

Fotos: Sandrine Penda.


TEMPORALITZACIÓ

Del 24 de juliol al 14 d’agost de 2023

RESIDÈNCIES ’23 – COMPANYIA CLANDESTINES

El projecte:

Les Residències artístiques 2023 del Teatre Sans juntament amb el Teatre Principal han acollit la companyia Clandestines el qual ha fet possible el desenvolupament artístic de la primera fase del seu projecte teatral Cul de sac. A partir d’això, la companyia s’endinsa en aquesta residència per conèixer l’obra, investigar-ne les possibilitats escèniques i constituir l’equip artístic que permetrà aixecar la proposta. L’oportunitat de formar part d’aquestes residències ha permès a les seves integrants consolidar el grup i tenir un espai de feina de qualitat per poder treballar, amb uns horaris laborals que han fet possible aquesta tasca amb la confiança i l’acompanyament del Teatre Sans. Aquesta residència artística ha estat el punt de partida per a la seva producció. Un espai de recerca, investigació, creació i muntatge on s’han generat preguntes i trobat o no algunes respostes. Disposant d’un equip artístic que pel seu bagatge professional i la seva experiència s’ha endinsat dins aquest laboratori. Des de la inquietud de cada una de les seves integrants i les ganes de treballar en equip a la recerca i a l’experimentació teatral. Podem dir que amb una primera aproximació al text, s’ha explorat el seu univers, creant un espectacle teatral híbrid on els diferents llenguatges escènics dialoguen entre ells. Fet que ha possibilitat treballar les diferents capes escèniques i consolidar un equip multidisciplinari. També s’ha desenvolupat una exposició fotogràfica per elaborat material audiovisual per crear l’atmosfera de la peça combinant-ho amb un treball en xarxa per possibilitar les reunions amb els diferents professionals.


INTEGRANTS DE LA RESIDÈNCIA

CREADORES Núria Fiol, Núria Sbert i Mar Fiol.

TEXT: Joan Tomàs Martínez


TEMPORALITZACIÓ

19 al 30 juny, del 3 al 14 juliol i del 18 al 28 setembre amb 2 presentacions obertes al públic el 22 i el 28 de setembre de 2023

RESIDÈNCIES ’23 – NEUS RIBAS i PAU PASCUAL

La nit abans dels boscos

El projecte:

Residència per a la creació de LA NIT ABANS DELS BOSCOS de l’autor Bernard-Marie Koltès. Es tracta d’un projecte per a la producció d’aquest text en traducció de Sergi Belbel i producció executiva de Neus Ribas. Tracta el tema del significat de ser estranger, la recerca constant de l’altre per ser algú, la necessitat de poder trobar aquest algú, un clam a la necessitat d’amor de l’ésser davant de la seva solitud. S’ha aprofitat la residència per a desenvolupar un treball especial d’intensitat emocional i la recerca del ritme intern de la interpretació.


INTEGRANTS DE LA RESIDÈNCIA

INTERPRETACIÓ: Pilar Grimalt.

DIRECCIÓ: Pau Pascual.

PRODUCCIÓ EXECUTIVA: Neus Ribas.


TEMPORALITZACIÓ

Dies 28, 29, 30 i 31 de maig i 1 de juny del 2023.

RESIDÈNCIES ’23 – MÒNICA FIOL I MARIA ROSSELLÓ

Cony

El projecte:

CONY és un projecte teatral de Mònica Fiol i Maria Rosselló inspirat i basat en un relat curt de Sebastià Portell que du com a títol: “CONY (Cal Oblidar Nova York)”.

És una història de fugida, de canvi de vida i d’afirmació personal-genital. Ens conta com una dona adulta fa un viatge físic i emocional, amb un recorregut a la vida que la fa tornar a les arrels per trobar-se a ella mateixa, a la persona que és ara en un gest d’autoafirmació. Està narrat des del punt de vista del cony de la protagonista, qui li parla de tu a tu, qui li recorda les experiències viscudes en una mena de consciència. Un diàleg entre “la dona en cony i el cony de la dona”.

El projecte C.O.N.Y amb un recorregut intens després de ser presentat al Teatre Sans, primer com a work in progress, després en programació. I també a altres teatres i festivals arreu de l’illa de Mallorca, ha arribat enguany a una nova fase.

La presentació del mateix projecte en el marc de la programació del Teatre Principal. Que ha requerit un replantejament i un aprofundiment en les diferents millores suggerides després de les representacions i els col·loquis posteriors realitzats amb espectadors i amics. Un muntatge en contínua transformació a partir de l’experimentació i avaluant i considerant les aportacions rebudes a cada representació.

 


INTEGRANTS DE LA RESIDÈNCIA

CREACIÓ I INTERPRETACIÓ: Mònica Fiol i Maria Rosselló a partir d’un relat de Sebastià Portell.


RESIDÈNCIES ’23 – COMPANYIA FIBLADA

El projecte:

La investigació realitzada va explorar els diferents elements del procés creatiu d’una proposta teatral col·lectiva. Fonamentada en els orígens de la literatura clàssica com a referent, té com a objectiu evidenciar una problemàtica identitària que perdura dins aquesta contemporaneïtat. Agafant la figura de la dona com a objecte d’estudi, tracta de qüestionar el seu posicionament en el món, en la literatura i per defecte, en l’escena.  Paraules clau: Identitat, relació, món, espai, personatge, tragèdia, Odissea, contemporaneïtat, model, carretera, dramatúrgia, teatre, dona. LFDLMV tracta no només de plantejar-se objectius que envolten l’escena i la creació artística, sinó que també es compromet a trobar ponts amb la societat i les problemàtiques que aquesta suporta. Per tant, la peça s’instal·la alhora en la vida i la reflexió dels lectors i els espectadors. 

INTEGRANTS DE LA RESIDÈNCIA

CREADORES: Alba Vintón i Aránzazu Lepe

TEMPORALITZACIÓ

Del 3 al 21 d’abril i Residència Tècnica del 8 al 12 de maig amb presentació oberta a públic el 12 de maig de 2023

RESIDÈNCIES ’23 – COLORADAS

El projecte:

Coloradas és una companyia dedicada a la creació d’espectacles on conviuen el dibuix, les ombres, els objectes, la llum i tot el que pot aportar poesia i màgia. Formen part de la companyia ballarines, narradores, artistes plàstiques, músiques que s’han anat sumant al projecte. Ha participat en nombrosos festivals locals, nacionals i internacionals (FIET, Festival de Teresetes, Pendientes de un Hilo a Madrid, Festival Iberoamericano de teatro de muñecos de Colombia, Festival Off de Santiago de Chile, etc.). Kylonatura és un projecte que sorgeix de l’evolució de “Vent del Pla”, anterior proposta de la companyia on s’interactua amb la dansa, les arts visuals i la música. Mallorca és l’escenari. Connecta amb la natura i temes universals com l’amor, la mort, el desig, la por i la vida. Els objectius de la residència han estat la creació d’una peça multidisciplinària unint la imatge i la música i fent servir recursos com el pop-up, formes dibuixades en directe, altres de creació digital, en bucle, textures d’objectes naturals, el videoprojector, mapping, videoart, etc.


INTEGRANTS DE LA RESIDÈNCIA

CREADORES: Blanca Alonso i Lauriane Orshino


TEMPORALITZACIÓ

Del 27 de febrer al 10 de març de 2023