RESIDÈNCIES 2021

EL TEATRE SANS CENTRE DE CREACIÓ

Es convoquen residències artístiques per a creadors de l’illa de Mallorca amb la finalitat de donar suport i contribuir en la millora dels processos d’investigació, creació, producció i distribució de projectes d’arts escèniques.  El Teatre Sans ofereix que es pugui desenvolupar un procés en un espai i un temps oferint les condicions adequades i adaptades a les necessitats específiques de cada projecte acollit.

Les residencies podran utilitzar, depenent de les seves necessitats, les distintes instal·lacions i recursos del Teatre Sans prèvia planificació.

El Teatre Sans posa a disposició del creador tot un seguit de recursos i serveis de suport, espais adients per el treball en les diferents fases i recursos materials que el teatre tengui al seu abast amb l’oportunitat de presentar l’obra dins la programació pròpia durant tres dies (un cap de setmana).

Les residències es duran a terme durant l’any 2021.

Les residències tendran una durada mínima de dues setmanes que es podran modificar segons les necessitats. El horaris seran pactats prèviament i podran utilitzar una setmana la sala petita, sales d’assaig i les instal·lacions de tallers,  aules i oficina prèvia planificació i una setmana la sala gran del Teatre Sans amb la seva dotació tècnica.

EL PROGRAMA

Aquest projecte té com a finalitat recolzar artistes o col·lectius artístics que vulguin desenvolupar un projecte d’investigació o de creació dins l’àmbit de les arts escèniques.

El programa pretén oferir als artistes espai, temps i recursos tècnics i humans per desenvolupar una activitat de creació provocant un intercanvi entre els creadors, el centre i l’entorn.

QUI ES POT PRESENTAR?

Es podran presentar persones físiques o jurídiques (individuals o col·lectives), majors de 18 anys i residents a Mallorca amb propostes d’investigació i recerca dins les arts escèniques en qualsevol llenguatge

QUE S’OFEREIX

 • ESPAI DE TREBALL: Tots tenen Wifi
  • Sala Teatre Sans amb equipament tècnic
  • Sala Petita
  • Porxos
  • Segons demanda espai de feina d’oficina i taller.
 • TEMPS: Un mínim de dues setmanes entre les 9h i les 20:30h. Dates i horaris a demanda de les residències.
 • ACOMPANYAMENT I ASSESSORAMENT: Es posa a la disposició dels residents assessorament tècnic i acompanyament en la construcció d’escenografia, utillatge, vestuari i material de difusió.
  DIFUSIÓ DEL PROJECTE. Pels canals de comunicació del Teatre Sans.
 • POSSIBILITAT DE PRESENTAR L’ OBRA DINS LA PROGRAMACIÓ DEL TEATRE SANS.
 • ACCÉS PRIORITARI A LES ACTIVITATS DEL TEATRE SANS

OBLIGACIONS DELS RESIDENTS

 • Per tal d’apropar els processos creatius a l’entorn, al públic als altres creadors i a l’ escola demanam als creadors una sessió oberta en el format que pensin que és més adient (preestrena amb col·loqui, taller, sessió oberta de treball etc.) que serà pactat entre el Teatre i el creador/s.
 • Un ús responsable de les instal·lacions, del material i dels recursos en general.
 • Afegir el logotip del Teatre Sans en el material de difusió.
 • La firma d’un conveni que regularà els termes de la cessió del espai i els compromisos de la residencia.
 • Autoritzar la documentació i gravació del procés amb el compromís de no fer servir el material comercialment.
 • Presentar una memòria de la residència duita a terme.

PRESENTACIÓ DE LES PROPOSTES

Serà necessari emplenar el següent formulari i enviar la següent documentació per correu electrònic a teatresans@estudizeroteatre.com  (a l’assumpte s’indicarà “Sol·licitud de Residència 2021 i el nom del sol·licitant”)Característiques del projecte: (Ha d’incloure la següent informació)

 • Dossier amb la descripció de la proposta.
 • Treballs anteriors
 • Breu resum del projecte artístic i del punt del procés en que es troba.
 • Breu currículum dels integrants.
 • Descripció de les necessitats tècniques i altres necessitats
 • Temporalització i aproximació del calendari (proposta de dates i horaris, i durada prevista)
 • Participants de la companyia durant la residència.
 • Proposta de presentació pública del procés creatiu (pre estrena amb col·loqui, taller, sessió oberta de treball, assaig obert, etc).
 • Document que certifiqui l’autorització de l’autor si escau.

Qualsevol dubte es pot consultar telefònicament al 971 72 71 66  o bé al mateix correu electrònic.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PROPOSTES

Primera Convocatòria: Fins el dia 10 de gener de 2021 a les 24h.

Segona Convocatòria: Fins el dia 25 d’agost a les 24h

RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA

Els projectes seleccionats en la primera convocatòria es donaran a conèixer el 25 de gener de 2021. La decisió  es comunicarà  a tots els participants i es publicarà a la pàgina web i a les xarxes socials del Teatre Sans.

RESIDENCIES VINCULADES AL TEATRE PRINCIPAL:

 • Aquestes tres residències tendran una aportació econòmica de 500€ imposts inclosos.
 • Un accés prioritari a espectacles, Workshops , activitats i jornades professionals programades pel Teatre Principal.
 • Suport a traves de sessions d’acompanyament del Teatre Principal segons necessitats de la companyia.
 • Els residents participaran en les activitats organitzades pel Teatre Principal destinades a ells.
 • Els residents signaran una carta compromís en acceptar la residència. Esmentaran en el seu material de difusió el logotip del Teatre Sans i del Teatre Principal. Després de la residencia presentaran una memòria.

RESOLUCIÓ DE LA PRIMERA CONVOCATÒRIA DE RESIDÈNCIES DE 2021

Reunits el Teatre Principal i el  Teatre Sans han decidit seleccionar les següents propostes per al programa en conveni del TP i TS de Centre de residències del 2021 per ordre d’acollida:

 • Espill Teatre amb Naranjas
 • Mònica Fiol amb Cony
 • Moirai Teatre amb Kryptonita

Donat que s’han presentat 12 propostes de molt d’interés el Teatre Sans acollirà també dins el seu propi programa de residències 

 • Disperses amb Radiofémina
 • Coloradas amb Alicia
 • Las Primas de Bárbara amb I perquè George i no Amandine?

El Teatre Sans vol felicitar a tots els creadors i companyies que han presentat sol·licitud de residència i valorar positivament la qualitat i l’originalitat de les propostes presentades. S’han presentat molts de projectes de gran interès  i finalment en aquesta primera fase s’acolliran sis projectes.

Seguirem fent esforços per tal de poder acollir més companyies i creadors mantenint el contacte amb els projectes presentats.

Volem agrair a tots/es la vostra participació a la convocatòria i donar l’enhorabona a tots els seleccionats.

 

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ