eScola d’Arts escèNiqueS

L’eScola d’Arts escèNiques

És una escola elemental i flexible on els alumnes (nins, joves i adults) poden assistir a una gamma de cursos impartits per membres de la companyia d’Estudi Zero Teatre i altres professionals de l’espectacle encaminats a desenvolupar les seves habilitats dramàtiques i afavorir així la participació i la inserció dels individus dins l’àmbit cultural, i en especial dins el món del teatre.
Aquesta escola compleix una tasca de formació per als alumnes en un ample espectre de la pedagogia teatral i aproxima el teatre a altres col·lectius que, tot i que no siguin alumnes de l’escola, participen com a públic de les activitats promogudes per la mateixa en les quals participen els seus companys.
Des dels seus orígens l’escola cobreix una demanda d’ensenyament dins l’àmbit de les arts escèniques especialment dirigits a nins, joves i adults que hi troben una alternativa de formació i ocupació del temps lliure.
Els alumnes es divideixen en diferents grups, en funció de l’edat i els coneixements.