Condicions Tècniques de la Sala

ESPAI ESCÈNIC

Escenari modular (16 mòduls). Varies disposicions.
Posició a la italiana:
Fondària: 6’75 m
Amplada: 5’00 m
Altura: 4’70 m
Possibilitat d’embocadura: cameta boca 0’70 m i altura boca 3’20 m i amplada boca 3’60 m.
Porta accés camerinos a escenari (0’84m x 2’00m).
Porta accés camerinos a sala.
Càmara negra completa. Possibilitat de teló en boca.
Teló negre en teixit escenobscurant (M1 350g/m2) 4.5m alt x 10m ample
1 Bambalina negra en teixit escenobscurant (M1 350g/m2) 8m alt x 10m ample
1 Bambalina negra en teixit escenobscurant (M1 350g/m2)50m alt x 10m ample
4 Cames de tela escenobscurant (M1 350g/m2) amb traus i plom.

ACOMESES ELÈCTRIQUES

Acomesa principal: 30.000W (3F + N + T).
Acomesa d’emergència: Generador 40KW (3F + N + T)
SOSTRE TÈCNIC

28 circuïts (24 sostre tècnic i 4 al lateral fons de l’escenari)
6 perxes de tub de 50 mm de 4 m de llargària (4 transversals i 2 laterals sobre pati butaques)
Sostre de bigues de fusta artesana. 10 en total amb separació de 0’70 m
AFORAMENT SALA

101 espectadors, sense butaques fixes, amb disposició a la italiana. Altres disposicions augmenten o disminueixen l’aforament.
CAMERINOS

Dos camerinos, dutxes, sala d’espera a espai escènic.

CABINA TÈCNICS

Situada al fons de la sala, perfecte visió espai escènic a la italiana.
Situada a 11’50m de prosceni i a una altura de 3 m.
PRESTACIONS

Sistema de detecció de fums, sistema contra incendis.
Sala i espai escènic situats al primer pis amb accés per escala pati o ascensor (0’80 m x 2 m) utilitzable per material escènic.
Porta entrada material per pati (1 m x 2’57 m)

 

PLANOL SALA

BARRES IL·LUMINACIÓ ESCENARI

INFRAESTRUCTURA TÈCNICA