Història

El Teatre Sans és un espai escènic del casc antic de Palma ubicat a un casal gòtic del segle XIV-XV al carrer Ca’n Sanç, 5, propietat des de 1989 de la Cooperativa de Teatre Estudi Zero que el gestiona conjuntament amb l’Associació Cultural Sans.

L’edifici és un típic exemple d’arquitectura medieval que conserva al pati un arc i uns escuts catalogats. El casal, originalment, estava format per dues o tres cases que es reuniren per fer-ne una de més gran. Va pertànyer al Governador de Mallorca, Olf de Pròixida, que l’usava com alfondec o llotja.

Posteriorment va ser molt compartimentat en vivendes a la planta baixa, entresol, planta noble i porxos.

Des de 1930 fins al final de la República, l’actual edifici del Teatre Sans va acollir el Centro Republicano Federal també anomenat Casino Republicano.

A més de les activitats pròpies del partit s’hi duien a terme diverses manifestacions culturals: vetllades literàries teatrals i culturals, actuacions corals, era seu de l’Orfeón Republicano Balear que tenia una càtedra de declamació i s’hi impartien classes, conferències i tertúlies.

A partir de 1939 i fins 1978 el casal va passar a ser la seu del Círculo de Obreros Católicos, on s’hi programaren temporades teatrals. El Círculo contava, també, amb una càtedra de declamació.

En els anys 40 hi actuaren, entre d’altres, la Companyia de Gaietà A. Cortés, Ventura Catany i Joan Forteza Valls, la Companyia de Catina Estelrich i la Companyia Artis.

A finals dels anys 70 l’edifici i les activitats del Círculo comencen a entrar en decadència.

L’any 1984 la companyia Trip Trup Teatre el lloga i el fa servir com a local d’assaig, encara que també hi representa algunes obres. Al 1985 el grup es desfà i del seu nucli sorgeix Estudi Zero Teatre que segueix usant el teatre com a local d’assaig i representacions.

L’any 1989 Estudi Zero Teatre adquireix el Teatre Sans i comença un procés de restauració i utilització de l’espai no sols com a centre de creació, sinó també com a local d’exhibició i com a seu de l’eScola d’Arts escèNiqueS.

El Teatre Sans, l’any 1992, va ser membre fundador de la Coordinadora Estatal de Salas Alternativas que avui en dia, com a Red de Teatros Alternativos, reuneix una trentena de sales de petit format.

A finals de 1999 s’inicia la rehabilitació de l’edifici ( la substitució total de la teulada, la rehabilitació de la façana, el canvi de forjat de totes les plantes, la recuperació del pati i de les façanes interiors, així com la recuperació d’espais eliminant envans) recuperant i conservant tots els elements gòtics a la vegada que s’ha anat adequant l’edifici a les noves mesures de seguretat i a l’accés per a discapacitats: un casal de 1000 metres construïts dedicat íntegrament a les arts escèniques.

Un espai privat amb un ús públic que ha comptat amb l’ajut de la Conselleria d’Obres Públiques i la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, el Departament de Cultura i Patrimoni del Consell de Mallorca, l’Ajuntament de Palma, el Ministerio de Cultura i l’Obra Social Sa Nostra.