LA REPETICIÓN

Amaia Bono i Damián Montesdeoca

presenten

16 i 17 desembre
Dv i Ds 20:30h
 

XX Circuito de Creación Escénica Contemporánea para Público Adulto y Familiar

La Repetición és un espectacle que habita la repetició com a dispositiu escènic. A través del recurs de repetir en escena accions, paraules, sons i moviments explora les possibilitats compositives i coreogràfiques de la repetició. Genera línies d’acció i interacció que es perverteixen, modifiquen, fragmenten i reformulen, generant composicions formals, semàntiques, sonores, rítmiques i kinèsiques. Tot això s’emmarca en un context metateatral que oscil·la entre l’assaig, la improvisació i la (re)presentació.