NOU CURS TALLER INICIACIÓ ADULTS

Aquest taller suposa un acostament al món del teatre i permet entrenar l’espontaneïtat, desenvolupar la creativitat i l’expressió dramàtica, corporal i grupal a través del moviment, del ritme, del so, de la veu, amb improvisacions, relaxació…
A més podreu conèixer també la nostra forma de treball per tal que pogueu participar, aquells que vulguin, en un futur al Curs Regular.
Aquests tallers són impartits per a professors titulars de l’eScola d’Arts escèNiqueS.
Al final de cada curs es presenta una mostra del treball realitzat per a amics i família.

HORARI:
Dimecres de 20h a 22h

PREU: 65€

INSCRIPCIONS I RESERVES:
971 72 71 66
De dilluns a divendres de 9h a 3h
Teatre Sans · C/ Ca’n Sanç, 5 · 07001 Palma
escola@estudizeroteatre.com · www.estudizeroteatre.com