Cursos Estiu 2020

Aquest estiu vine a fer teatre amb els Tallers d’Estiu per a nins, joves i adults!

Aquests tallers permeten un acostament al teatre per a tots els interessats i donen a conèixer també la nostra forma de treball a aquells que vulguin participar en el curs regular.

Els NINS, a partir de 6 anys, podran introduir-se en el món de la interpretació mitjançant el joc dramàtic, desenvolupant la seva imaginació i la seva capacitat creadora.

Els JOVES en grups específics per la seva edat, canalitzen interactivament les seves inquietuds i capacitats i el seu dinamisme.

Els ADULTS podran entrenar la espontaneïtat, desenvolupar la creativitat i l’expressió dramàtica, corporal i grupal a través del moviment, ritme, so, veu, improvisacions, relaxació…

Aquests tallers són impartits per a professors titulars de l’eScola d’Arts escèNiqueS.

Al final de cada curs es presenta una mostra del treball realitzat per a amics i familiars.

Més informació