Campus Teatral Estiu 2019

L’eScola d’Arts escèNiqueS aposta per un treball creatiu, on els nins i joves experimentin i s’ho passin bé a través del joc i del teatre, estimulant la seva imaginació i la seva creativitat. Les nostres dinàmiques de classe es caracteritzen per ser molt variades, i innovadores, on l’alumne guiat pel professor explorarà recursos expressius i creatius, donant molta importància al treball en equip, a escoltar i a proposar idees per després posar-les en pràctica. Un treball que els ajudarà a contribuir al desenvolupament com a éssers humans.

Totes les activitats que proposam tenen com a objectiu fomentar el treball en equip, potenciar la socialització, desenvolupar la imaginació, descobrir l’àrea expressiva-creativa, estimular la capacitat creativa de l’alumne, investigar diferents formes d’expressió, potenciar la confiança en les elaboracions pròpies fomentant l’autoestima, estimular l’alumne a ser el mateix creador d’històries i fomentar la comunicació des dels diferents llenguatges expressius. Els nins i joves s’iniciaran en el món de la màgia aprenent trucs i jocs que potenciaran la seva capacitat de sorprendre.

EXPRESSIÓ CORPORAL:  Els nins i joves treballaran el control del propi cos i del moviment facilitant la seva psicomotricitat i la capacitat expressiva.

TALLERS DE MÀGIA:   Els nins i joves s’iniciaran en el món de la màgia aprenent trucs i jocs que potenciaran la seva capacitat de sorprendre.

RITME I MÚSICA: El ritme i la música són fonamentals en el teatre. Ens mourem amb diferents músiques del món, trobarem ritmes en el nostre cos que ens ajudin a explicar històries.

INTERPRETACIÓ TEATRAL: A on a partir d’improvisacions, textos, escenes, personatges i situacions es desenvoluparà la creativitat individual, la imaginació i la memòria afavorint el treball en grup.

PLÀSTICA TEATRAL: On s’elaboraran màscares i titelles, elements i decorats donant-los ús i joc en petites representacions realitzades a classe.

VESTUARI I CREACIÓ DE PERSONATGES: Els nins i joves crearan els seus propis personatges a través del vestuari. La imaginació farà que teles, capells, capes i objectes es converteixin en un personatge especial per a cada un d’ells.

REPRESENTACIÓ FINAL: En acabar aixecarem el teló amb una funció per a pares, mares, amics i familiars a on exposaran els treballs realitzats.

Més informació

Si hi estau interessats heu d’emplenar la fitxa d’inscripció i retornar-la per mail a escola@estudizeroteatre.com o personalment al Teatre Sans.

El pagament es pot fer en efectiu al mateix teatre de dilluns a divendres de 09:00h a 14:00h o mitjançant transferència bancària al número de compte que figura a la fitxa d’inscripció. (En aquest cas és imprescindible posar en el concepte el nom de l’alumne, i adjuntar el justificant de pagament).

Recordau que les places són limitades i s’assignaran seguint l’ordre d’arribada de les inscripcions.

La inscripció no es considera presentada fins a l’aportació del resguard de pagament.

FITXA INSCRIPCIÓ CAMPUS 2019

Vos esperam!