Cursos Estiu 2020

Els Tallers d’Iniciació d’estiu permeten un acostament al teatre per a tots els interessats i donen a conèixer la nostra forma de treball a aquells que estiguin interessats en el curs regular.

Els nins i joves, a partir de 6 anys, podran introduir-se en el món de la interpretació mitjançant el joc dramàtic, desenvolupant la seva imaginació i la seva capacitat creadora.

Els adults podran entrenar la espontaneïtat, desenvolupar la creativitat i l’expressió dramàtica, corporal i grupal a través del moviment, ritme, so, veu, improvisacions, relaxació… 

Aquests tallers són impartits per a professors titulars de l’eScola d’Arts escèNiqueS. Al final de cada curs es presenta una mostra del treball realitzat per a amics i familiars. vos proposam els següents tallers:

TALLER INICIACIÓ
NINS

 

Del 7 al 23 de Juliol Dimarts i dijous
10:30h a 12:30h

Preu: 65€

TALLER INICIACIÓ JOVES

 

Del 7 al 23 de Juliol Dimarts i dijous
10:30h a 12:30h

Preu: 65€

TALLER INICIACIÓ ADULTS

 

Del 7 al 23 de Juliol Dimarts i dijous
19:00h a 21:00h

Preu: 65€

Els Tallers de Perfeccionament van dirigits a alumnes que han realitzat algun taller d’iniciació bàsic i que volen perfeccionar la seva interpretació i fer una presentació d’escenes davant públic.
Aquests tallers són impartits per a professors titulars de l’eScola d’Arts escèNiqueS.

TALLER PERFECCIONAMENT
I ESCENES ADULTS

 

Del 6 de Juliol al 31 d’Agost
Dilluns de
19:00h a 21:00h

Preu: 110€

DESCOMPTES

10% més d’un taller
10% germans
10% més alumnes de l’escola

*els descomptes no són acumulables